Mourek, Kocourek z Brna
2016
soukromá osoba
x
FO
10/L
neposkytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti literatury
0 Kč
projekt
250 000 Kč
175 000 Kč
15
7,00
x
7,00