Michal Přibáň: Všechno jenom dvakrát
2016
Host - vydavatelství, s. r. o.
25586441
s.r.o.
9/L
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti literatury
40 000 Kč
projekt
178 000 Kč
65 000 Kč
15
18,33
x
18,33