Hana Stehlíková Babyrádová: Expresivní arteterapie
2016
Barrister & Principal, o.p.s.
70889899
o.p.s.
4/L
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti literatury
40 000 Kč
projekt
145 000 Kč
75 000 Kč
15
16,33
x
16,33