Výroba knihy básní a její prezentace
2016
soukromá osoba
x
FO
1/L
neposkytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti literatury
0 Kč
projekt
65 000 Kč
42 000 Kč
15
4,33
x
4,33