Kultura nevidomých
2016
Technické muzeum v Brně
00101435
státní p.o.
60/KZ
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti kulturně vzdělávací a zájmové činnosti
40 000 Kč
projekt
98 000 Kč
58 000 Kč
15
19,33
x
19,33