Národní cena za studentský design v Moravské galerii v Brně
2016
Společnost přátel moravské galerie v Brně
67011586
spolek
53/KZ
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti kulturně vzdělávací a zájmové činnosti
35 000 Kč
projekt
78 000 Kč
54 000 Kč
15
15,67
x
15,67