Creative 60+ / Umění je zde
2016
Společnost přátel Moravské galerie v Brně
67011586
spolek
52/KZ
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti kulturně vzdělávací a zájmové činnosti
30 000 Kč
projekt
130 000 Kč
43 000 Kč
15
16,33
x
16,33