Den Brna
2016
SPOLEČNOST 1645
62158988
spolek
50/KZ
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti kulturně vzdělávací a zájmové činnosti
70 000 Kč
projekt
220 000 Kč
152 000 Kč
15
17,67
x
17,67