Zabezpečení provozu Slováckého krúžku v Brně
2016
Slovácký krúžek v Brně
70885052
spolek
48/KZ
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti kulturně vzdělávací a zájmové činnosti
65 000 Kč
činnost
245 000 Kč
65 000 Kč
15
19,67
x
19,67