Kultura evropského Severu v Brně 2016
2016
Skandinávský dům, z. s.
27016188
spolek
47/KZ
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti kulturně vzdělávací a zájmové činnosti
23 000 Kč
projekt
47 000 Kč
25 000 Kč
15
16,67
x
16,67