Přehled dotací statutárního města Brna
Koncert folklorního souboru
2016
Sdružení přátel dětského folklorního souboru Jánošíček Brno, o.s.
68687176
spolek
45/KZ
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti kulturně vzdělávací a zájmové činnosti
40 000 Kč
projekt
134 000 Kč
87 000 Kč
15
17,67
x
17,67