Přehled dotací statutárního města Brna
Folklorní festival v zahraničí
2016
Sdružení přátel dětského folklorního souboru Jánošíček Brno, o.s.
68687176
spolek
44/KZ
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti kulturně vzdělávací a zájmové činnosti
80 000 Kč
projekt
225 000 Kč
155 000 Kč
15
18,67
x
18,67