"Cena Ď v Jihomoravském kraji 2016" mecenášům , dobrodincům a morálním vzorům za podporu kultury a charity
2016
Richard Langer
63520109
OSVČ
43/KZ
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti kulturně vzdělávací a zájmové činnosti
8 000 Kč
projekt
20 000 Kč
14 000 Kč
15
15,33
x
15,33