Josef Prokeš — Novomediální
2016
Napříč, kulturně zapsaný spolek
22674217
spolek
35/KZ
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti kulturně vzdělávací a zájmové činnosti
30 000 Kč
projekt
95 000 Kč
66 000 Kč
15
16,33
x
16,33