Vlastivědný věstník moravský, vydání ročníku 68, roku 2016, s příspěvky zaměřenými na tematiku města Brna a Brněnska
2016
Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, z. s.
00462152
spolek
34/KZ
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti kulturně vzdělávací a zájmové činnosti
40 000 Kč
projekt
420 000 Kč
50 000 Kč
15
16,33
x
16,33