Vzdělávací přednášky MSKA
2016
Moravsko-slezská křesťanská akademie, z. s.
00545767
spolek
32/KZ
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti kulturně vzdělávací a zájmové činnosti
15 000 Kč
projekt
37 000 Kč
25 000 Kč
15
15,33
x
15,33