Ročenka Genealogické a heraldické informace
2016
Moravská genealogická a heraldická společnost, o.s.
64327329
spolek
31/KZ
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti kulturně vzdělávací a zájmové činnosti
20 000 Kč
projekt
40 000 Kč
20 000 Kč
15
15,33
x
15,33