Přehled dotací statutárního města Brna
Hellenika, zachování řeckého kulturního povědomí
2016
Nadační fond HELLENIKA
60552808
nadační fond
15/KZ
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti kulturně vzdělávací a zájmové činnosti
60 000 Kč
projekt
130 000 Kč
65 000 Kč
15
16,67
x
16,67