Celoroční streaming výstavních projektů ve ScreenSaverGallery
2019
Trnková Barbora
x
FO
16/A
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti audiovize
70 000 Kč
činnost
146 000 Kč
96 000 Kč
15
16,33
1
17,33