Dílna dramatické výchovy a dramaterapie spojující zdravé děti a dospělé mentálně postižené občany
2016
DIVADELNÍ SPOLEK BRNO
00489417
spolek
10/KZ
neposkytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti kulturně vzdělávací a zájmové činnosti
0 Kč
činnost
124 000 Kč
44 000 Kč
15
14,67
x
14,67