Minulost i současnost města Brna
2016
Česká unie neslyšících
00675547
spolek
8/KZ
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti kulturně vzdělávací a zájmové činnosti
22 000 Kč
projekt
47 000 Kč
22 000 Kč
15
17,00
x
17,00