Překročme řeku – festival na nábřeží Svitavy
2016
Černovické sdružení
01209582
spolek
7/KZ
neposkytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti kulturně vzdělávací a zájmové činnosti
0 Kč
projekt
329 000 Kč
228 000 Kč
15
13,00
x
13,00