Křesťanský advent a Vánoce 2016
2016
Biskupství brněnské
00445142
c.o.
4/KZ
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti kulturně vzdělávací a zájmové činnosti
70 000 Kč
projekt
172 000 Kč
120 000 Kč
15
17,33
x
17,33