Výstavy v tzv. Propité věži brněnské katedrály a v salónku Diecézního muzea
2016
Biskupství brněnské
00445142
c.o.
3/KZ
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti kulturně vzdělávací a zájmové činnosti
60 000 Kč
projekt
115 000 Kč
80 000 Kč
15
16,67
x
16,67