Festival Bonjour Brno
2016
Alliance Française Brno
00545945
spolek
1/KZ
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti kulturně vzdělávací a zájmové činnosti
180 000 Kč
projekt
580 000 Kč
212 000 Kč
15
17,00
x
17,00