Den otevřených dveří a prezentace neslyšících na veřejnosti
2016
Unie neslyšících Brno, z.s.
65761201
spolek
11/K
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti celoroční činnosti hudebních klubů
25 000 Kč
projekt
72 000 Kč
30 000 Kč
15
15,33
x
15,33