Podpora nekomerčních hudebních umělců
2016
Spolek OTAART
68685751
spolek
10/K
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti celoroční činnosti hudebních klubů
125 000 Kč
činnost
605 000 Kč
366 000 Kč
15
16,67
x
16,67