Sociálně kulturní klub
2016
POMEZÍ
26658640
spolek
7/K
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti celoroční činnosti hudebních klubů
84 000 Kč
činnost
619 000 Kč
266 000 Kč
15
15,67
x
15,67