Dramatické studio Kuřátka
2016
Mateřské centrum "Kuřátka"
68730161
spolek
6/K
neposkytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti celoroční činnosti hudebních klubů
0 Kč
projekt
155 000 Kč
55 000 Kč
15
14,67
x
14,67