Výtvarný atelier pro osoby s handicapem v Brně
2016
Kunštát PRO FUTURO o.p.s.
29193478
o.p.s.
3/K
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti celoroční činnosti hudebních klubů
50 000 Kč
projekt
90 000 Kč
60 000 Kč
15
16,67
x
16,67