Vachův sbor moravských učitelek - příspěvek na celoroční činnost
2016
Vachův sbor moravských učitelek
18827993
spolek
74/H
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti hudby
50 000 Kč
činnost
121 000 Kč
64 000 Kč
15
15,67
x
15,67