První nahrávka Deposizione dalla Crocce na světě
2016
The Czech Ensemble Baroque, o.s.
22674209
spolek
72/H
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti hudby
250 000 Kč
projekt
869 000 Kč
410 000 Kč
15
16,67
x
16,67