České a světové swingové evergreeny
2016
Smíšený sbor Kantiléna
22859381
spolek
67/H
neposkytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti hudby
0 Kč
projekt
100 000 Kč
45 000 Kč
15
13,00
x
13,00