Přehled dotací statutárního města Brna
Koncertní výjezd Benelux
2016
Smíšený sbor Kantiléna
22859381
spolek
66/H
neposkytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti hudby
0 Kč
projekt
185 000 Kč
80 000 Kč
15
13,33
x
13,33