11. Dílna pro nejmladší skladatele 2016
2016
Sdružení Q
41600614
spolek
63/H
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti hudby
10 000 Kč
projekt
149 000 Kč
10 000 Kč
15
19,33
x
19,33