Tři ženy - tři osudy: provozování v roce 2016
2016
Opera na cestách
22709835
spolek
53/H
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti hudby
60 000 Kč
projekt
480 000 Kč
90 000 Kč
15
15,33
x
15,33