Přehled dotací statutárního města Brna
Opera na cestách - hudební workshopy pro děti
2016
Opera na cestách
22709835
spolek
52/H
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti hudby
87 000 Kč
projekt
240 000 Kč
90 000 Kč
15
19,00
x
19,00