Přehled dotací statutárního města Brna
Domácí válka
2016
Konzervatoř Brno, příspěvková organizace
62157213
p.o. JMK
36/H
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti hudby
80 000 Kč
projekt
199 000 Kč
96 000 Kč
15
16,67
x
16,67