Přehled dotací statutárního města Brna
Hudba pro Brno XII - koncerty klasické hudby
2016
Komorní dechová harmonie Brno
26535220
spolek
35/H
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti hudby
40 000 Kč
projekt
100 000 Kč
50 000 Kč
15
15,33
x
15,33