Přehled dotací statutárního města Brna
Brněnský varhanní festival
2016
Klub moravských skladatelů
62160885
spolek
34/H
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti hudby
70 000 Kč
projekt
420 000 Kč
95 000 Kč
15
16,33
x
16,33