Mezinárodní hudební konference Musica Antiqua ed Musica Nova
2016
Janáčkova akademie múzických umění v Brně
62156462
v.š.
32/H
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti hudby
40 000 Kč
projekt
200 000 Kč
50 000 Kč
15
17,33
x
17,33