Vokální jazz v Brně – sket, vokalíza a vícehlas. Projekt, nahrávka alba a série koncertů.
2016
soukromá osoba
x
FO
31/H
neposkytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti hudby
0 Kč
projekt
86 000 Kč
60 000 Kč
15
11,00
x
11,00