J.A.Hasse - Arminio - inscenace barokní opery v Brně
2016
Hudební lahůdky, z.s.
22719458
spolek
30/H
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti hudby
40 000 Kč
projekt
875 000 Kč
400 000 Kč
II. kolo
14,33
x
14,33