Přehled dotací statutárního města Brna
JAZZ ON 2016 - série koncertů
2016
FANTOM Promotion s.r.o.
25851489
s.r.o.
23/H
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti hudby
90 000 Kč
projekt
290 000 Kč
120 000 Kč
15
16,67
x
16,67