Reprezentace města Brna v Austrálii
2016
soukromá osoba
x
FO
21/H
neposkytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti hudby
0 Kč
projekt
295 000 Kč
123 000 Kč
15
6,00
x
6,00