Cotatcha Orchestra - koncertní činnost
2016
Cotatcha Orchestra, z.s.
03575403
spolek
19/H
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti hudby
120 000 Kč
projekt
248 000 Kč
158 000 Kč
15
16,67
x
16,67