OSLAVA PROUDŮ/edukační film
2019
IDEUM&ART z. s.
06661807
spolek
7/A
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti audiovize
30 000 Kč
projekt
720 000 Kč
100 000 Kč
15
15
0
15