Umělecká činnost Brněnského akademického sboru
2016
BAS - Brněnský akademický sbor
26680700
spolek
8/H
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti hudby
80 000 Kč
činnost
230 000 Kč
100 000 Kč
15
16,33
x
16,33