Nahrávka autentického českého swingu kapelou Django Jet
2016
soukromá osoba
x
FO
5/H
neposkytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti hudby
0 Kč
projekt
60 000 Kč
42 000 Kč
15
12,00
x
12,00