Akademické pěvecké sdružení MORAVAN
2016
Akademické pěvecké sdružení Moravan
65349407
spolek
4/H
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti hudby
70 000 Kč
činnost
331 000 Kč
116 000 Kč
15
16,67
x
16,67